NEN-EN-ISO 17100:2015

NEN-EN-ISO 17100:2015

Kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus

Onze garantie voor kwaliteit

Een vertaling wordt door vertaalbureau VertaalExperts conform de NEN-EN-ISO 17100:2015 kwaliteitsnorm uitgevoerd. Deze Europese norm beschrijft aan welke eisen een aanbieder van vertaaldiensten moet voldoen met betrekking tot de inzet van mensen en middelen, kwaliteitszorg, projectbeheer, contractueel kader en dienstverleningsprocedures.

Dit houdt in dat onze strikte kwaliteitsprocedures vastgelegd zijn, en alle opdrachten volgens deze procedures worden uitgevoerd. De NEN-EN-ISO 17100:2015-norm is de Europese norm voor vertaaldiensten, die als leidraad dient voor onze interne processen en zelfevaluatie.

De belangrijkste bepalingen

In de norm worden de basiseisen gesteld waaraan een vertaalbureau dient te voldoen. Zo wordt er precies beschreven aan welke bekwaamheden een vertaler moet voldoen.

Volgens de norm moet een vertaler de volgende capaciteiten bezitten:

 • vertaalbekwaamheid;
 • taalkundige en tekstuele bekwaamheid in de bron- en doeltaal;
 • onderzoeksbekwaamheid, vergaring en verwerking van informatie;
 • culturele bekwaamheid;
 • technische bekwaamheid.

De bovenstaande bekwaamheden moeten zijn vergaard d.m.v. een of meer van de volgende punten:

 • een afgeronde HBO vertaalopleiding;
 • een vergelijkbare afgeronde specifieke opleiding met minimaal twee jaar vertaalervaring;
 • minimum 5 jaar vertaalervaring.

Daarnaast dient het vertaalbureau in het bezit te zijn van een:

 • projectbeheersysteem waarbij het vertaalproces volledig wordt gedocumenteerd;
 • kwaliteitszorgsysteem;
 • een project manager als contactpersoon die ervoor zorg draagt dat iedere vertaling met de juiste kwaliteit wordt geleverd.

De voordelen voor u

Vertaalopdrachten kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Dat wij werken conform de Europese kwaliteitsnorm voor vertaalbureaus heeft voor u de volgende belangrijke voordelen:

 • heldere en transparante werkwijze;
 • duidelijke afspraken voor aanvang van de opdracht;
 • u weet zeker dat uw tekst door de meest geschikte vertaler wordt vertaald;
 • door de extra controle worden ook de laatste puntjes nog op de i gezet.

Neem de proef op de som en vraag een vrijblijvende offerte aan. Bij een eerste opdracht ontvangt u direct al een korting van 10%!

OFFERTE AANVRAGEN