Nederlandse woorden in het Engels

De Nederlandse taal heeft een flink steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de Engelse taal. Volgens de Oxford English Dictionary zijn er ongeveer 1500 Nederlandse woorden in het Engels [...]