Privacyverklaring

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u of uw browser rechtstreeks aan ons opgeeft.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

VertaalExperts
Bargelaan 200
2333 CW Leiden

E-mail: info@vertaalexperts.nl
Telefoonnummer: 071 – 20 40 747

VertaalExperts is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  VertaalExperts is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking namens VertaalExperts, waaronder www.vertaalexperts.nl.

Beveiligde verbinding

De website maakt gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser. Deze zorgt voor een veilige verbinding tussen de computer van de gebruiker en onze website. Hierdoor worden gegevens (bijvoorbeeld uit formulieren) veilig en met encryptie verstuurd van de browser van de gebruiker naar onze webserver.

VertaalExperts verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van opdrachtgevers, de uitvoering van een overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten uitsluitend gebruik van geanonimiseerde cookies. Bekijk hier onze Cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

De door VertaalExperts opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door VertaalExperts. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor VertaalExperts om de overeenkomst uit te voeren.

VertaalExperts gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt VertaalExperts altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website en het Content Management Systeem te waarborgen.

Door VertaalExperts worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

1) voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam en e-mailadres;

2) voor de uitvoering van de overeenkomst: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, en daarnaast bedrijfsnaam, adres, postcode, en vestigingsplaats;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@vertaalexperts.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

1) in het geval van het versturen van een vrijblijvende offerte: na 60 dagen;

2) in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn;

Het staat VertaalExperts vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van VertaalExperts  ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk door de eigenaar van VertaalExperts.  In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van VertaalExperts.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.